I dag har Nikon frigivet en firmware opgradering til mit Nikon D700 kamera. Her er ændringerne:
 • Den automatiske indstilling af hvidbalancen er blevet forbedret.
 • Der er blevet tilføjet understøttelse af 64 GB-hukommelseskort.
 • Når ISO sensitivity settings>ISO sensitivity auto control (ISO-følsomhedsindstillinger – Automatisk styring af ISO-følsomhed) er indstillet til On (Til), kan indstillingenMaximum sensitivity (Største følsomhed) nu angives i trin på 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV i henhold til brugerindstillingen b1ISO sensitivity step value (Værdi for ISO-følsomhedstrin).
 • Den tid, kameraet venter, før det justerer fokus i henhold til pludselige ændringer i afstanden til motivet, kan nu indstilles til 5 (Long), 4, 3 (Normal), 2 og 1 (Short) (5 [Lang], 4, 3 [Normal], 2 og 1 [Kort]) i brugerindstillingen a4 Focustracking with lock-on (Fokus-tracking med Lock-On). Takket være det øgede antal indstillinger for brugerindstillingen a4 Focus tracking with lock-on (Fokus-tracking med Lock-On) indstilles dette punkt til 3 (Normal) efter firmwareopgraderingen. Juster indstillingen efter behov.
 • Skærmen slukkes, når der trykkes på knappen AF-ON, og der kan nu vælges et fokuspunkt ved hjælp af multivælgeren.
 • Når der trykkes på knappen MB-D10 AF-ON (med AF-ON valgt for brugerindstillingen a10 AF-ON for MB-D10 [AF-ON til MB-D10]), slukkes skærmen nu, og der kan vælges et fokuspunkt ved hjælp af multivælgeren.
 • Punktet Use GPS to set camera clock (Brug GPS til at indstille kameraets ur) er blevet føjet til punktet GPS i opsætningsmenuen. Når Yes (Ja) er valgt, bruges dato- og tidsinformation, der er indhentet via forbindelse til en GPS-enhed, til at indstille kameraets indbyggede ur. Når du har valgt Yes (Ja) første gang, skal du slukke kameraet og tænde det igen for at hente GPS-data igen.
 • Når Enable (Aktiver) er valgt for GPS>Auto meter off (GPS – Automatisk lysmålerafbrydelse) i opsætningsmenuen, forlænges den tid, der går, før lysmåleren slås fra, med op til et minut, så kameraet kan indhente GPS-data lige efter, at kameraet tændes, og lige efter lysmåleren tændes. (kun med GPS-enheden GP-1)
 • Når On (Til) er valgt for Long exp.NR (Lang eksp. NR), opstod der problemer ved optagelse med lukkertider, der var længere end 1 sekund, men kortere eller lig med 8 sekunder. Dette problem er blevet løst.
 • Et problem, der forhindrede visning af fokuspunktet under visning af billeder taget med kontinuerlig optagelse, er blevet løst.
 • Når den virtuelle horisont blev vist under live view-optagelse med stativ, og live view derefter blev annulleret, var det ikke muligt at flytte det fokuspunkt, der blev vist i søgeren. Dette problem er blevet løst.
 • Da visse hukommelseskort blev indsat i kameraet, blev teksten “CHA” vist i det øverste kontrolpanel, og det var ikke muligt at tage billeder. Dette problem er blevet løst.
 • Når eksponeringsindstillingen [M] blev brugt til live view-optagelse via Camera Control Pro 2, virkede den elektroniske, analoge eksponeringsvisning ikke. Dette problem er blevet løst.
Nikon D700 firmware 1.02 – Windows Nikon D700 firmware 1.02 – Mac